• Game Fair Belgium
 • Donatiecampagne
 • Zooplus
 • Peak Sport
 • Pluto Sport
 • Wilde Eend (jacht)

  Gewicht:
  ca. 1 kg

  Man:
  Woerd

  Vrouw:
  Eendje

  Voorkomen:
  Komt vrijwel overal als broedvogel in Europa voor. In Nederland broeden driehonderd- tot vierhonderdduizend paren, liefst in de buurt van zoet water. De wilde eend is hier gedeeltelijk trekvogel. in januari kan het aantal overwinteraars variĆ«ren van een half tot één miljoen eenden.

  Bejagen/Beheren:
  Bejagen van 15 augustus t/m 31 januari.

  Biotoop:
  Wilde eenden komen in en buiten de broedtijd overal voor. Waterrijke gebieden met voldoende dekking hebben de voorkeur. In het broedseizoen gaan de woerden naar grotere wateren om veilig te ruien. Tijdens de rui kunnen ze namelijk tijdelijk niet vliegen.

  Voortplanting:
  Vormen paartjes in de wintermaanden, de leg begint soms al eind februari. Het broeden duurt tot juni. Nesten onder het struikgewas, in het riet (8 - 15 eieren vuilwit/vuilgroen). Het broeden duurt ongeveer 28 dagen. Alleen de eendjes brengen de jonge eenden (pullen of pijlen) groot.

  Bron: Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN)
  Meer weten? Volg de cursus Jacht & Faunabeheer bij SJN: www.jachtopleiding.com.

  Links naar websites over de wilde eend:


  • Aru Game Lodges
  • Stichting Jachtopleidingen Nederland
  • Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
  • Big Game Hunting Afrika
  • Bushcraftshop.nl
  • Vereniging Het Ree
  • Waidmannsheil