Inloggen

Nationale surveillance reeën 2016-2017

Het nationale onderzoek naar ziekteverwekkers in reeënbloed wordt in 2016-2017 herhaald. In 2009-2010 was de eerste nationale surveillance onder reeën, waarbij het DWHC reeënbloed verzamelde. Het doel van een surveillance is het signaleren van ziekteverwekkers die belangrijk zijn uit oogpunt van beleid en een relatie hebben met ziekten bij gehouden dieren en de mens. De bloedmonsters worden in eerste instantie onderzocht op een op dat moment relevante ziekte. Later wordt het materiaal ook gebruikt voor onderzoek naar andere ziekteverwekkers.

1e surveilance
In 2009-2010, ten tijde van een uitbraak van blauwtong bij landbouwhuisdieren, is de surveillance opgezet om te kijken of het door knutten overdraagbare epizootic hemorrhagic disease virus (EHDV) in Nederland aanwezig was. EHDV is een aan blauwtong verwante virusziekte, waarvan uit Amerika bekend is, dat dit bij hertachtigen massale sterfte veroorzaakt. Op basis van het bloedonderzoek werd dit virus niet aangetoond onder reeën in Nederland (zie link naar project DWHC website). Het reeënbloed is daarna gebruikt om te testen op de aanwezigheid van antilichamen tegen teken-encefalitisvirus (zie bericht teken-encefalitis virus in Nederland aangetroffen).

Aanleiding 2e surveillance
Aanleiding en hoofddoel van de tweede nationale surveillance, is inzicht krijgen in de huidige verspreiding van teken-encefalitis (FSME/TBE) in Nederland. De aanwezigheid van afweerstoffen tegen dit virus in reeënbloed, geven namelijk een goede indicatie waar het virus aanwezig zou kunnen zijn. Zo kon aan de hand van afweerstoffen in het reeënbloed van 2009-2010, gericht gezocht worden naar teken (overbrenger van de ziekte) op de Sallandse Heuvelrug en kon het RIVM het virus ook daadwerkelijk aantonen. Omdat de bloedmonsters al zeven jaar oud zijn, rijst de vraag hoe de actuele situatie nu in Nederland is. Reden om nu te starten met het herhalen van de surveillance.

Uitvoering
Het DWHC zal in nauwe samenwerking met faunabeheereenheden, wildbeheereenheden en jagers bloedmonsters verzamelen afkomstig van reeën die in het kader van beheer worden geschoten in  het seizoen 2016-2017.

Bron: Dutch Wildlife Health Centre | 16-11-2016

Terug naar jachtnieuws