• Game Fair Belgium
 • Donatiecampagne
 • Zooplus
 • Peak Sport
 • Pluto Sport
 • Ledenenquête agrarisch natuurbeheer

  Boeren en jagers werken van oudsher nauw samen voor het behoud van een gezonde wildstand, verbetering van de biotoop en de biodiversiteit. Jagers zijn daarmee een essentiële schakel in het agrarisch natuurbeheer. Dat is een belangrijke boodschap, ook richting de politiek en de maatschappij. Vul de enquête in en help mee om het draagvlak voor de jacht te vergroten.


  Deze week valt De Jager weer op de deurmat, met daarin de oproep om deel te nemen aan de enquête agrarisch natuurbeheer van de Jagersvereniging.

  Met deze enquête kunnen we de traditionele activiteiten van jagers vertalen naar de doelstellingen van het agrarisch natuurbeheer.


  Het doel is om de waardevolle bijdrage van de jager aan biodiversiteitsherstel, ook bij de landelijke politiek, goed onder de aandacht te houden.

  Daar hebben we uw hulp hard bij nodig! Laat zien dat jagers zorg dragen voor een vitaal agrarisch gebied, en vul de enquête in.